Неврологічне відділення

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Білошицький Володимир Миколайович

Завідувач відділенням

Білошицький Володимир Миколайович

лікар вищої кваліфікаційної категорії, головний спеціаліст з неврології при медичній службі Південно-західної залізниці

Медичний персонал Неврологічного відділення

Медичний персонал Неврологічного відділення

Неврологічне відділення Неврологічне відділення

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неврологічне відділення розраховане на прийом та лікування 40 хворих, розташовано на 4 поверсі типового лікарняного комплексу.

Завідувач відділенням Білошицький Володимир Миколайович, стаж роботи за спеціальністю 39 років, лікар вищої кваліфікаційної категорії, головний спеціаліст з неврології при медичній службі ПЗЗ.

Лікарі – ординатори:

Лікар – невропатолог вищої кваліфікаційної категорії Миславська Оксана Олегівна.

Лікар – невропатолог першої кваліфікаційної категорії Дідкова Юлія Петрівна.

Основною задачею відділення є надання висококваліфікованої медичної допомоги неврологічного профілю.

Пріоритетні напрямки діяльності відділення:

Діагностика, комплексне лікування хворих з початковими проявами цереброваскулярних захворювань, дисциркуляторної енцефалопатії на тлі атеросклерозу судин головного мозку, артеріальної гіпертензії, атеросклеротичного ураження судин брахіоцефальної зони.

Діагностика, лікування загострень та попередження прогресування захворювань при різній локалізації  остеохондрозу хребта.

Патологія вегетативної нервової системи, проблеми епілепсії та синкопальні стани.

Лікування, реабілітація хворих з різними формами гострого порушення мозкового кровообігу та їх наслідків.

Діагностика та лікування демієлінізуючих захворювань нервової системи, реабілітація.

Експертна оцінка контингенту, що пов'язаний з безпекою руху.

Функціональні розлади нервової системи.

Відділення має сучасну діагностичну базу, де проводяться дослідження по ЕЕГ, транскраніальній доплерографії, дуплексному скануванні при ураженні магістральних судин шиї та головного мозку, комп’ютерної томографії головного мозку.

Історія неврологічного відділення ДКЛ №2 ст. Київ

Історія неврологічного відділення нерозривно пов'язана з історією самої лікарні. Перші згадки свідчать про те, що на території теперішніх будівель існувала фізіотерапевтична лікувальниця для хворих з захворюваннями нервової системи, тут же надавалась медична допомога пацієнтам, що проживали в будинках так званої "залізничної колонії". Архівні матеріали вказують, що в лікарні починав працювати “лікарським помічником” майбутній відомий український письменник – сатирик Остап Вишня (він же Павло Губенко), який в подальшому дослужився до начальника санітарного управління Міністерства залізниці Української Народної Республіки.

Розвиток і становлення неврологічного відділення лікарні в передвоєнний та в перші роки після війни пов'язані з іменем Бориса Єфремовича Глузмана.

Після навчання на медичному відділенні Берлінського університету Б.Є. Глузман повернувся до неврологічної клініки та привіз з собою апарати для франклінізації, електрофорезу. Поряд з електролікуванням в ті роки в відділенні широко використовували популярні на той час вологі обвертання за Кнейпом, масаж.

В 50-ті роки відділення очолив його син, Єфрем Борисович Глузман, котрий захистив кандидатську, а потім і докторську дисертації по темі “Іпохондричні неврози”. Він був достойним продовжувачем справи батька, при ньому в практику лікування хворих було запроваджено різноманітні психотерапевтичні методи, в тому числі гіпноз. Будучи одним із кращих учнів відомого київського психіатра, завідуючого кафедрою психіатрії КМІ, Я.М. Фрумкіна, Є.Б. Глузман зумів об'єднати колектив однодумців – лікарів, які широко використовували в роботі різноманітні види медикаментозного та немедикаментозного лікування. Слід відмітити, що неврологічне відділення лікарні на протязі всієї своєї історії являлося школою передового досвіду для лікарів лікарні, інших лікувальних закладів ПЗЗ. В лікарні тривалий період часу консультував один із найвідоміших невропатологів держави, видатний вчений, організатор науки, один із засновників української школи неврології, академік АМН СРСР, доктор медичних наук, професор  Б.М. Маньковський, а після його смерті його син, заслужений діяч медичних наук, професор М.Б. Маньковський.

До відділення постійно запрошувались для консультації ведучі співробітники НДІ нейрохірургії: професор А.Л. Духін, В.С. Михайловський, Г.А. Педатченко, З.Н. Драчова. Неможливо не згадати багатьох блискучих неврологів лікарні котрі віддали багато десятиріччь своєї професійної праці справі лікування хворих. Серед них в першу чергу хотілось би сказати про Лілію Моісеївну Забокрицьку, котра прийшла до неврологічного відділення в перші повоєнні роки. Багато теплих слів вдячності та визнання від пацієнтів можна було почути при згадуванні імен лікарів Шейкман Н.І., Вишневецької Л.М., Турчинської Л.З., Шехман Т.І., Житницької Б.Л., Шеремет С.І., Оберемко Л.П., Крайньої Л.С., Іскоростенської Н.П., та багатьох інших. В відділенні почав свою роботу і успішно захистив кандидатську дисертацію лікар – психіатр Шертис Б.М.

Серед нових методик, що постійно впроваджуються в повсякденну роботу, велику допомогу здійснило використання метода електроенцефалографії – з 1974 року та ультразвукової енцефалографії – з 1975 року. Були організовані перші на ПЗЗ лабораторія клінічної електрофізіології нервової системи в стаціонарі та кабінет функціональних методів дослідження нервової системи в поліклініці. Неврологічне відділення було єдиним відділенням в лікарні яке розташовувалось на 100 ліжках. В 1984 році існувало на протязі року 2 неврологічних відділення на 60 ліжках. Неврологічне відділення № 1 в основному старому корпусі, та неврологічне відділення № 2 в бувшому двоповерховому цегляному корпусі, на місці якого після його зносу побудовано сучасну будівлю сьогоднішньої лікарні.

Історія відділення створювалась та продовжувалась працею багатьох поколінь середнього та молодшого медичного персоналу. Варто згадати тих, хто протягом багатьох років складали гордість лікарні – це старша медична сестра Наталія Антонівна Павлікова, медичні сестри Марія Яківна Рождественська, Зінаїда Іванівна Францева, масажистка Ірина Яківна Курочицька та інші.

Сьогодні колектив співробітників неврологічного відділення прагне розвинути та примножити ці традиції, використовує досвід поколіннь в поєднанні з сучасними діагностичними та лікувальними можливостями медичної науки та практики.

Інтереси відділення зосереджуються на багатьох актуальних проблемах неврології, в тому числі нейротравматизмі, нейроонкології, вертеброгенній патології нервової системи, проблемі демієлінізуючих захворювань головного та спинного мозку, функціональних порушеннях нервової системи, епілепсії та інших пароксизмальних станах. Найбільш значимою в даний час являється проблема церебро-васкулярної патології.

В діагностиці поряд з традиційними методами широко використовуються нейровізуалізаційні методики (компьютерна томографія головного мозку, магнітно ядерний резонанс), а також ультразвукова транскраніальна доплерографія, ультразвукове дуплексне сканування церебральних і прецеребральних судин.

Завідуючий відділенням та лікарі постійно займаються підвищенням свого професійного рівня, приймають участь в роботі національних та міжнародних медичних конференцій, симпозіумів, з’їздів, семінарів, проходять курси тематичного удосконалення та спеціалізації в вузах України, ближнього та дальнього зарубіжжя (Військово – медична академія ім.С.М. Кірова, Санкт – Петербург, Санкт – Петербурзький НДІ нейрохірургії ім. Полєнова, Санкт – Петербурзька академія післядипломної освіти, Московський НДКІ ім. М.Ф. Владимирського,  Медична академія м. Варшава (Польща), Хургада (Єгипет).

Відповідно до рекомендацій Європейської ради з інсульту та Європейської Федерації неврологічних товариств, а також методичних розробок вітчизняних авторів хворим з інсультами здійснюють комплексні програми надання поетапної медичної допомоги, яка і проводиться в неврологічному відділенні лікарні.

Неврологічне відділення  розраховано на прийом та лікування 40 хворих, розташовано на четвертому поверсі типового лікарняного комплексу.

Основною задачею відділення є надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам неврологічного профілю.

Лікарі відділення тісно співпрацюють з поліклінічним неврологічним відділенням, ведуть консультативний прийом.

Прийом головним позаштатним неврологом Білошицьким В.М. проводиться щотижня по вівторках з 11:00 до 13:00 в каб. 329.

Щорічно, двічі на рік, в відділенні проводяться науково – практичні неврологічні конференції (для лікарів – неврологів ПЗЗ), до участі в яких запрошуються представники медичних фармацевтичних компаній, провідні неврологи України. Під час проведення конференцій проводяться розбори клінічних випадків, представляється нова інформація щодо діагностики та лікування неврологічних хворих.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відео про лікарню

 

 

 

 

Посилання

Міністерство охорони здоров'я України ban_prezident.gif ban_kmu_0.gif ban_rada.gif ban_mtu.png ban_uz.jpg detutbaner.png

             

Статистика сайту